Оголошення

11.08.2017

Орган приватизації Бахмацької міської ради оголошує конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, який буде залучений до проведення незалежної оцінки майна комунальної власності  міста Бахмача, що підлягає приватизації. 

 

Назва об’єкта оцінки: будівля клубу, загальною площею 224,4 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Бахмач, вул. Перемоги, 13Е.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової ціни об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Дата оцінки: 31.08.2017 р.

 

          Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
          До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, виданого відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», яким передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

         Претенденти подають до органу приватизації Бахмацької міської ради конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зробити помітку: ”На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності (із зазначенням назви об’єкту)“.

            Відповідно до Положення конкурсна документація складається із підтвердних документів та документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, та конкурсної пропозиції:

          заяви про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента, копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 1 Положення (за наявності); інформації про претендента (додаток 4 до Положення); інформації щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення) разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2 п.4 розділу 1 Положення) (за наявності); пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не більше 10 календарних днів), запечатану в окремому конверті.
          У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

          Конкурсна документація подається до виконавчого комітету Бахмацької міської ради за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Бахмач, вул. Соборності, 42.

        Конкурс відбудеться 08 вересня 2017 року об 11.00 у приміщенні виконавчого комітету Бахмацької міської ради за адресою: м. Бахмач, вул. Соборності, 42 (кабінет заступника міського голови).

        Телефон для довідок: 3-12-61.

 

Голова органу приватизації                                                                                       А.Г. Варчак