Оренда комунального майна

06.05.2015 р.

Бахмацька міська рада має намір передати в оренду частину водонапірної вежі площею до 38,90 кв.м., розташовану за адресою: вул. Шевченка, 43, м. Бахмач.

      Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди вищезазначеного майна, направляють на адресу Бахмацької міської ради (вул. Жовтнева, 42, м. Бахмач, 16500) заяву із зазначенням юридичної адреси (місця проживання), платіжних реквізитів, ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), а також наступні документи:

–  проект договору оренди об’єкта, який в частині істотних умов повинен  відповідати  Типовому  договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Бахмача, затвердженого рішенням 20-ї сесії Бахмацької міської ради п’ятого скликання від 19 вересня 2007 року «Про підвищення ефективності використання майна комунальної власності територіальної громади м. Бахмача шляхом удосконалення орендних відносин»;

–  копії установчих документів орендаря/копії сторінок паспорта для фізичної особи (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання);

–  копія довідки про включення до ЄДРПОУ;

– копія довідки про взяття на облік платника податків;

– копія ліцензії орендаря на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у разі якщо на об’єкті оренди передбачається здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню).

        Заява та інші документи подаються протягом 10 робочих днів із дня публікації цього оголошення.

 


03.02.2015 р.

Комісія з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності оголошує конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності, який буде залучений до проведення незалежної оцінки майна комунальної власності  територіальної громади міста Бахмача, що підлягає передачі в оренду. 

Назва об’єкта оцінки: водонапірна вежа, площа забудови 58,9 кв.м., загальна площа 43,0 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Бахмач, вул. Шевченка, 43.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єкта з метою передачі в оренду.

Дата оцінки: 28.02.2015 р.

Претенденти подають до комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності  конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зробити помітку: ”На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності (із зазначенням назви об’єкту)“.  

До підтвердних документів належать: заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють  у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендентів  подається 
 в  запечатаному конверті (з відміткою «Пропозиція на конкурс»
із зазначенням претендента і об’єкта оцінки) і  має  містити 
пропозицію  щодо  ціни  виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов'язаних з виконанням робіт,  а також строк виконання  робіт 
(у  календарних днях).

Конкурсну документацію слід подавати до секретаря міського голови до 17 год. 30 хв. 20 лютого 2015 року (включно) за адресою: 16500, м. Бахмач, вул. Жовтнева, 42. 

           Конкурс буде проведено 26 лютого 2015 року, о 11.00 годині, у приміщенні виконкому Бахмацької міської ради за адресою: м. Бахмач, вул. Жовтнева,42 (кабінет заступника міського голови).

  Телефони для довідок (04635) 2-11-74, 2-55-07, тел./факс 3-12-61.

Голова  комісії  А.Г. Варчак

 


03.02.2015 р.

Бахмацька міська рада має намір передати в оренду водонапірну вежу, розташовану за адресою: вул. Шевченка, 43, м. Бахмач.

      Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди вищезазначеного майна, направляють на адресу Бахмацької міської ради (вул. Жовтнева, 42, м. Бахмач, 16500) заяву із зазначенням юридичної адреси (місця проживання), платіжних реквізитів, ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), а також наступні документи:

–  проект договору оренди об’єкта, який в частині істотних умов повинен  відповідати  Типовому  договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Бахмача, затвердженого рішенням 20-ї сесії Бахмацької міської ради п’ятого скликання від 19 вересня 2007 року «Про підвищення ефективності використання майна комунальної власності територіальної громади м. Бахмача шляхом удосконалення орендних відносин»;

–  копії установчих документів орендаря/копії сторінок паспорта для фізичної особи (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання);

–  копія довідки про включення до ЄДРПОУ;

– копія довідки про взяття на облік платника податків;

– копія ліцензії орендаря на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у разі якщо на об’єкті оренди передбачається здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню);

– згода на укладення трьохстороннього договору про оплату послуг з проведення незалежної оцінки об'єкта оренди.

        Заява та інші документи подаються протягом 10 робочих днів із дня публікації цього оголошення.


Перелік

нерухомого майна комунальної власності територіальноїгромади міста Бахмача, що може бути передано в оренду в 2015 році

з/п

Назва об’єкта

Місцезнаходження

об’єкта

Балансоутримувач

Цільове призначення

1.

Водонапірна вежа

вул. Шевченка, 43,

м. Бахмач,

Чернігівська обл.,

16500

Бахмацька міська рада

Розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет

(або іншого призначення)